atelier Groenblauw
Natuurlijke overs Amsterdam Weerproof

Natuur­vriendelijke oevers

Natuurvriendelijke groene oevers vormen een geleidelijke overgang van oever naar water. Goed voor planten en dieren, voor de grondwaterstand en het stadsklimaat.

Hitte en droogte

Net zoals al het groen, heeft ook een groene oever een verzachtend effect op hitte. Hoe breder de groene oeverzone, hoe meer ruimte voor hoger opgaand groen. En hoe meer hoog opgaand groen, hoe meer verdamping en schaduw.

Een natuurvriendelijke oever beperkt ook droogte. Regenwater kan goed infiltreren en zo het grondwater aanvullen.

Opbouw natuurvriendelijke oever

Groene oevers met een goede ecologische opbouw vormen een uitstekend leefgebied voor veel planten, vogels, insecten, amfibieën, vissen en zoogdieren. Natuurlijkvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Een natuurvriendelijke oever kan worden opgebouwd uit verschillende plantensoorten. Hiermee creëer je verschillende zones. Op de droge oever kunnen zich land- en oevervegetaties vestigen, in het ondiepe water moerasvegetaties en riet, terwijl in het diepere water plaats is voor diverse waterplanten. De variatie van beplanting in een natuurvriendelijke oever maakt het groen beter bestand tegen weersextremen.

Schematische tekening van de opbouw van een natuurvriendelijke oever

De verschillende zones van de natuurvriendelijke oever:
1. Planten voor bloemrijk grasland
2. Planten voor vochtige grond
3. Natte kruidachtige planten
4-5. Moerasplanten in dieper water
6. Drijvende planten
7. Onderwaterplanten