©atelier GROENBLAUW - Madeleine d’Ersu

Infiltratievelden

Veroorzaken hevige regenbuien kolkende goten en grote plassen op de stoep? Dan kan het regenwater niet goed wegzakken. Geef water de ruimte, creëer infiltratievelden.

In feite is een infiltratieveld gewoon een groen oppervlak. Een bovengrondse plek waar regenwater de ruimte heeft om in de grond te trekken. Zoals een verlaagd gazon, groenstrook of wadi.

Voor elke 100m² verharding is 50m² aangesloten groen nodig. De helft van het stedelijk gebied zou dus groen moeten zijn, en ja, dat is vrij veel.

Voordelen

Bij hevige buien voorkomen infiltratievelden dat straten en huizen onderlopen. En als regenwater de grond inzakt, raakt de riolering niet overbelast.

Tijdens warme zomermaanden gaan infiltratievelden droogte tegen. Plantenwortels verbeteren de doorlaatbaarheid van de bodem en houden regenwater vast.

Daarnaast vergroten infiltratievelden de biodiversiteit en zijn ze tot op zekere hoogte multifunctioneel in gebruik. Bij intensieve belasting kan de grond dichtgetrapt raken, dit vermindert de infiltratiecapaciteit.

Onderhoud

Een infiltratieveld vereist veel ruimte, maar is gemakkelijk in onderhoud. Ondergrondse infiltratievoorzieningen, zoals een infiltratiekratten of grindkoffers zijn efficiënter in ruimtegebruik maar lastiger in onderhoud.

Infiltratievelden
Schematische doorsnede bodeminfiltratie © Atelier GROENBLAUW

 

 

Verlaagde beplanting voor infiltratie
Verlaagde beplanting bij Science Park © Merlijn Michon