©Saskia Hoogendoorn
Trambaan met gras tegen extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Groene trambaan

“Gewoon de groene trambaan volgen, dan kom je vanzelf bij Amsterdam Centraal.” Hoe mooi zou het zijn, als we dat gaan zeggen?

Verhard alleen waar nodig, is het devies voor de openbare ruimte. Minder verharding is beter voor de waterhuishouding en het bodemleven. Groen warmt minder op, houdt minder warmte vast en zorgt door verdamping voor verkoeling.

Voor een trambaan betekent dit dat de ruimte tussen de rails begroeid kan zijn met gras of sedum. Alleen daar waar ander verkeer rijdt, zoals taxi’s en hulpdiensten, of waar mensen oversteken, moet de trambaan verhard blijven.

Gras of sedum

Gras is makkelijk te onderhouden en behoedt de bodem voor erosie. Bij langdurige droogte zal gras verdrogen en geel worden, maar dit herstelt zich meestal weer na regenval. Sedum vergt ook weinig onderhoud en kan goed tegen langdurige droogte.