Maatregelen

Het klimaatbestendig maken van de omgeving kan op vele manieren. Deze maatregelen-toolbox biedt informatie en inspiratie om de omgeving weerproof in te richten. Onderstaande filters helpen je om de juiste maatregel te vinden.

Thema

Categorie

Aantal gevonden maatregelen: 29
Maatregel

Halfverharding 

Maatregel
Utiliteitsgebouw op terp als maatregel tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Weerproof nutsvoorzieningen

Maatregel
waterbestendig bouwen met bescherming souterrain en deurschot Amsterdam Weerproof

Waterbestendig (ver)bouwen

Maatregel
Seizoensberging voor extreme neerslag in Kopenhagen Amsterdam Weerproof

Seizoensberging

Maatregel

Regenwater gebruiken in gebouwen 

Maatregel
Helofytenfilter tussen riet in het water bij de erasmusgracht Amsterdam Weerproof

Helofytenfilter

Maatregel
Trambaan met gras tegen extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Groene trambaan

Maatregel

Slimme blauw-groene daken

Maatregel
Dwarsdoorsnede van regenwateropvang in de kruipruimte Amsterdam Weerproof

Ondergronds water opslaan en infiltreren

Maatregel
Verhoogd trottoir in de Pijp tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Duurzaam en klimaatbestendig bouwrijp maken 

Maatregel

Waterelementen voeden met regenwater 

Maatregel
Groen dak met pad en bankjes bij het gratis dakadvies van Amsterdam Weerproof

Gratis dakadvies!