©Merlijn Michon

Hoe Weerproof is jouw buurt?

Loopt jouw straat onder bij heftige regen? Zijn de binnentuinen vaak nat? Of ligt jouw blok veel lager dan de rest waardoor het overstroomt?

Overweeg dan eens samen te werken aan een regenbestendige buurt. Natuurlijk kun je individueel veel doen aan regenwateropvang of – afvoer, maar het gezamenlijk aanpakken van wateroverlast werkt vaak nog veel beter. Bekijk ook de infographic buurt, tips voor een rainproof buurt en de maatregelen voor je buurt!

Wateroverlast in de buurt voorkomen

Regenwater kan op allerlei manieren je huis binnenkomen: via open ramen, de tuindeur, maar ook onder de voordeur door. Als de riolering van een gemengd rioolstelsel vol is, kan het water zelfs via de afvoerbuizen van wasbak, douche of wc je woning binnen komen. Om dat te voorkomen kun je veel zelf doen. Denk bijvoorbeeld aan een regenton of meer groen in de tuin.

Wat jij doet heeft invloed op je buren. Als jij bijvoorbeeld je tuin ophoogt, kan het zijn dat de buren natte voeten krijgen omdat jouw tuin afwatert op die van hen. Het is dus belangrijk om met elkaar te overleggen. Zeker als het water via de straat je huis binnenkomt heb je vaak meerdere partijen nodig om een oplossing te vinden. Het gezamenlijk uitvoeren van maatregelen kan bovendien in de kosten schelen.

Droge voeten houden doe je samen! 

Op het GWL terrein in Amsterdam Westerpark zijn al veel rainproof maatregelen uitgevoerd. In 1997 werden de eerste woningen opgeleverd op het voormalige terrein van de Gemeente Waterleidingen in Amsterdam. Er verrees een woonbuurt van zes hectare, autovrij en gebouwd volgens duurzame principes. Met de komst van deze wijk is ecologisch bouwen in Nederland volwassen geworden.

Het terrein bevat zoveel mogelijk onverharde bodem, waardoor het regenwater de grond in zakt en niet naar de riolering hoeft te worden afgevoerd. Ook de gracht vangt regenwater op, zuivert het en loost het vervolgens op het oppervlaktewater en niet op de riolering.

De grasdaken op beide flats dienen niet alleen ter isolatie, maar houden het water langer vast, zodat bij harde buien de plotselinge aanvoer van grote hoeveelheden water wordt beperkt. Alle toiletten van de lagere flatgebouwen zijn op een reservoir aangesloten dat regenwater opvangt in de kelders.

Rainproof Betondorp

Betondorp in Amsterdam Oost is gevoelig voor wateroverlast na hevige of langdurige regen. Om wateroverlast in woningen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt tegelijk met het groot onderhoud op een aantal plaatsen in Betondorp een (regen)waterberging gemaakt. Eén van die plekken is het pleintje aan de Harkstraat, een kleine groene ruimte met bomen te midden van smalle straten.

Rainproof Betondorp is een voorbeeld van hoe kleinschalige aanpassingen in de openbare ruimte de buurt minder kwetsbaar maken voor extreme neerslag. Dit draagt bij aan de klimaatbestendigheid van de buurt.