Kaart van een wijk met functies uit het Urbo 3d Klimaatspel van Amsterdam Weerproof

Het Urbo3D klimaatspel

Wil jij eens aan de slag als stadsmaker en ervaring opdoen hoe het is om Amsterdam te bouwen op jouw manier? Schrijf je klas, buurthuis of bewonersorganisatie in voor het 3D Klimaatspel!

In dit Klimaatspel bouw samen een toekomstbestendige wijk! Extreme weersomstandigheden door klimaatverandering nemen toe. De verhoogde kans op hittestress en wateroverlast vragen om aanpassing van de stad. Maar dit is niet de enige opgave waar we voor staan: woningnood, het op peil houden van het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid, de bodemgesteldheid, de energietransitie etc. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden elkaar. Er is voor een gemeentebestuur, ambtenaar of inwoner geen sprake meer van een vrij speelveld. Een positieve ontwikkeling in één thema kan op andere thema’s een negatief effect hebben. Hoe zorg je dat je toch een fijne, leefbare, bereikbare stad creëert? In dit spel leg je samen de puzzel!

Als variant op Serious gaming Omgevingswet is op verzoek van Natuur- en Milieueducatie Den Haag dit “Klimaatspel” ontwikkeld voor middelbare scholen (en bewonersorganisaties). Vanuit Rainproof in samenwerking met ANMEC bieden wij dit jaar gratis het Klimaatspel aan inclusief begeleider bij jou op school of in jouw buurthuis. Laptops dienen door de locatie zelf verzorgd te worden. Meld je aan via inforainproof.nl en wij nemen contact met je op.

Voor meer info over het spel: https://www.linkedin.com/pulse/het-urbo3d-klimaatspel-urbo3d/?originalSubdomain=nl