Jongeren spelen in grote plas op straat extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Alles over extreme neerslag

Steeds meer neerslag én verharding

Door klimaatverandering wordt het steeds warmer en neemt de hoeveelheid en extreme neerslag in de winter toe, net als de intensiteit van regenbuien in de zomer. Een overstroming zoals in Limburg in 2021 zal Amsterdam niet zo snel voorkomen, maar ondergelopen straten, kelders en wijken in de stad zijn niet meer zo zeldzaam. Want onze riolering kan de grote hoeveelheid water bij heftige buien niet verwerken en door toenemende verharding in de stad (straten, daken, parkeerruimte) kan regenwater moeilijk weg. Wateroverlast door intense regenval lijkt op den duur onvermijdelijk. Tenzij… we iets doen!

Schade door wateroverlast

Extreme buien kunnen het openbare leven flink beperken en hinderen, zeker als het water niet plaatselijk wordt vastgehouden, snel kan infiltreren of afvloeien. Het risico is dat straten en kelders, maar ook huizen en gebouwen onderlopen met overtollig regenwater. Door schade aan verharde wegen verslechtert bereikbaarheid (onder andere van hulpdiensten) en kunnen vitale functies zoals stroomvoorziening, uitvallen. De kwaliteit van ons oppervlaktewater neemt af en bomen en planten sterven af door teveel water. Kortom, veel gevolgen die we liever voorkomen!

Samen maken we de stad regenbestendig

De gemeente Amsterdam en Waternet zetten zich samen in voor een regenbestendige openbare ruimte. Maar dat vergt een aanpak waarbij veel partijen betrokken zijn; van gemeente, bedrijven en vastgoedeigenaren tot inwoners. De hulp van elke Amsterdammer is nodig! Als bewoner kun je al helpen door bijvoorbeeld tegels (of een tegel) uit je tuin te halen en te vervangen door beplanting, zodat regenwater makkelijker in de grond zakt. Of creëer een groen (schuur)dak dat regenwater absorbeert. Bedrijven kunnen investeren in klimaatadaptieve maatregelen om water bijvoorbeeld te infiltreren of bergen, en in waterrobuust bouwen.