Wateroverlast op de straten met auto Amsterdam Weerproof

Kennisdag: Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Het is een vervolg op de zoektocht naar de raakvlakken tussen en de kennisvragen over zoetwater en ruimtelijke adaptatie die vorig jaar begon op de eerste gezamenlijke (online) kennisdag. Ook deze editie vindt online plaats.

Datum: 10 februari 2022
Tijd: 12:15 tot 15:15
Locatie: Online

Programma

12.15 – 12.30 uur: online inloop

12.30 – 12.40 uur: welkom en introductie

12.40 – 13.25 uur: zes regionale sessies, gericht op het delen van kennis en ervaring en samen zoeken naar oplossingen. Wat gaat al goed en wat kan er beter? De sessies worden gezamenlijk georganiseerd door vertegenwoordigers van zoetwaterregio’s en DPRA-werkregio’s.

13.25 – 13.30 uur: korte pauze

13.30 – 14.25 uur: plenair programma met:

Inleiding op de problematiek door Ad Jeuken, auteur van het essay ‘Op Waterbasis’
Bestuurlijke paneldiscussie over de verbinding tussen zoetwater en ruimtelijke adaptatie, onder leiding van Jeroen Haan. Sprekers: Liz van Duin (directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien en voorzitter bestuurlijk platform zoetwater), Luzette Kroon (dijkgraaf Wetterskip Fryslân), Marieke Moorman (burgemeester Bernheze en duovoorzitter stuurgroep RA) en Patrick van den Broeck (dijkgraaf Waterschap Limburg).

14.25 – 14.30 uur: korte pauze

14.30 – 15.15 uur: parallelsessies

Doe mee!

De organisatie van de kennisdag nodigt professionals in de werkvelden van zoetwater en ruimtelijke adaptatie uit om deel te nemen. Aanmelden is nu mogelijk.