Poster van de webinar klimaatadaptatie op bedrijven terreinen van Amsterdam Weerproof

Event: Webinar Klimaatadaptatie bedrijventerreinen

Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

Dit gratis webinar is bedoeld voor ondernemers, gemeentes en parkmanagementverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Wat kunt u verwachten?

Het webinar geeft inzicht in de uitdagingen waarmee ondernemers op bedrijventerreinen worden geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering. Maar ook aan de orde komen mogelijkheden om klimaatadaptatie als een gezamenlijk thema aan te pakken, waarbij overheid en ondernemers samenwerken om effectieve oplossingen te vinden. PHB zal tot slot kort toelichten waar zij, kosteloos en onafhankelijk, ondersteuning kan bieden.

Sprekers

Bij Frank Voorbergen (PHB) en side kick Wiedo Mulder (PHB Projectmanager Klimaatadaptatie) zullen de volgende sprekers aan tafel plaatsnemen:

  • Nick Groen (Bouwbedrijf Groen, Beverwijk)
  • Fred Mens (Gemeente Heemskerk)
  • Stan Verstraete (Parkmanagement Waarderpolder, Haarlem)
  • Gemeente Haarlem
  • Jacobien Crol (Provincie Noord-Holland)
  • Sharma van Eer (Rainproof)
  • Hendrik Visser (Bedrijventerrein HoogTij, Zaandam)
  • Mees van Milligen de Wit (SPATwater)

 

Meld je nu aan op de website van PHB.