Klimaatweb
Event: Symposium klimaatadaptatie in jouw regio Amsterdam Weerproof

Event: Symposium ‘klimaatadaptatie in jouw regio’

De druk op onze leefomgeving neemt toe en de noodzaak om jouw regio klimaatbestendig te maken ook. Het nationale Deltaprogramma wil Nederland in 2050 klimaatbestendig maken. Wateroverlast, overstromingen, droogte, watertekorten, hitte en bodemdaling zijn daarbij stuk voor stuk grote uitdagingen. Daarnaast zijn er ook nog uitdagingen als een afnemende biodiversiteit en te veel stikstof in de natuur. De deltacommissaris stelt in zijn advies dat klimaatadaptatie een kwestie is van ambities stellen op lokaal niveau. Lokale bestuursorganen moeten de benodigde flexibiliteit en aanpasbaarheid van ontwerpen bieden, om ook ná 2050 aanpassingen te maken indien klimaatverandering dit vraagt. Dat is een mooi doel, maar de praktijk blijkt lastig. Er zijn veel stakeholders, zowel vanuit gemeenten en provincies als vanuit burgers en bedrijfsleven. Dit grote aantal verschillende stakeholders vraagt een andere manier van organiseren en aansturen. Daarbij zijn de belangen van de stakeholders niet altijd hetzelfde. Er is 200 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds via de Impulsregeling. Dus is overleg nodig in de regio: waar gaan we het geld op inzetten? Wie krijgt welk deel? Wat is een logische verdeling? Wat gun je elkaar? Met het pas verschenen IPCC rapport is duidelijk geworden hoe belangrijk klimaatadaptatie is: de tijd die we over hebben voor goede adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar kort.

Op dinsdag 27 september 2022 vindt daarom het symposium ‘De integrale aanpak van klimaatadaptatie in jouw regio’ van Klimaatweb plaats. Tijdens het symposium nemen verschillende experts je in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken en krijg je handvatten hoe je in jouw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan kunt gaan. Sprekers tijdens dit symposium zijn o.a. Anne Schipper (Voorzitter bij JongRES), Maarten Verkerk (Adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen) en Edward Brans (Advocaat bij Pels Rijcken).

Het programma

13:00 – 13:45 | Inloop en ontvangst
13:45 – 14:15 | Van harde conclusies uit het IPPC rapport naar inspirerende klimaatadaptieve voorbeelden – Floris Boogaard
14:15 – 14:45 | Tegenstrijdige belangen bij gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie – Edward Brans
14:45 – 15:00 | Pauze
15:00 – 15:30 | De kracht van de regio breder benutten. Praktijkcases, struikelblokken en kansen bij het koppelen van opgaven – Maarten Verkerk
15:30 – 16:00 | De jeugd heeft de toekomst. Het betrekken van jongeren bij de plannen voor morgen. Leerpunten vanuit de RESSEN – Anne Schipper
16:00 – 16:30 | Plenaire discussie
16:30 – 16:40 | Reflectie en slotwoord
16:40 – 17:30 | Netwerkborrel

Wanneer? Waar?

Doelgroep: Dit kennisevenement is relevant voor beleidsmedewerkers, projectleiders en adviseurs bij gemeenten, provincies, waterschappen en overheden die te maken hebben met de thema’s duurzaamheid en energie. Ook is het interessant voor ondersteunende organisaties als omgevingsdiensten, energiecoöperaties, netbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties en adviesbureaus.
Wanneer: dinsdag 27 september 2022 van 13:00 tot 17:30 uur.
Waar: REM-eiland in de Amsterdamse Houthavens
Kaarten zijn te koop voor €50 via dit formulier.

Voor meer informatie over het symposium kun je naar deze pagina van Klimaatweb.

Over Klimaatweb

Klimaatweb is op 1 januari 2021 gelanceerd door de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). Met deze nieuwe kennisportal wilden zij een bijdrage leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Er is nog lange weg te gaan: niet alleen om de broeikasgassen af te vangen en de uitstoot te verminderen, maar ook om onze consumptiepatronen te veranderen en een circulaire samenleving en economie op gang te brengen. Daarom vonden ze het hoog tijd dat er een plek kwam om alle informatie over deze belangrijke ontwikkelingen bij elkaar te zetten. Alle aspecten en sectoren die een rol spelen binnen deze transitie komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.