Deltaprogramma
Event: Nationaal Deltacongres 2022 Amsterdam Weerproof

Event: Nationaal Deltacongres 2022

Noteer in de agenda’s! Het Nationaal Deltacongres staat dit jaar gepland op donderdag 10 november. Het deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma. Er wordt gesproken over actuele waterthema’s, zoals de nieuwste inzichten over de zeespiegelstijging, de uitvoering van waterveiligheidsprojecten, maatregelen om zoetwater vast te houden en over hoe we onze fysieke leefomgeving kunnen aanpassen aan het veranderend klimaat. Professionals bij overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, en ook andere geïnteresseerden zullen aanwezig zijn. Dit jaar is het congres hybride (zowel fysiek als online), waarbij het fysieke programma plaatsvindt in de Philharmonie (Lange Begijnestraat 11 in Haarlem). Hier is plek voor 1100 deelnemers. Er wordt hard gewerkt aan het opzetten van een mooi fysiek en online programma met inspirerende gasten en relevante inhoudelijke sessies. Een uitgebreide uitnodiging volgt na de zomer, waarschijnlijk in september. Dus reserveer donderdag 10 november 2022 alvast in de agenda!

Over Philharmonie in Haarlem

Het Deltacongres is dit jaar in de Philharmonie in het centrum van Haarlem. Een sfeervolle plek in een voor het Deltaprogramma belangrijke provincie. Noord-Holland krijgt rechtstreeks te maken met een stijgende zeespiegel en leeft met de uitdagingen rond het IJsselmeer. Ook werken ze in het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal gebied aan oplossingen voor afwatering en tegen verzilting.

Het programma

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma, zijn er in de middag interactieve parallelsessies over de verschillende thema’s binnen het Deltaprogramma. Tijdens de pauzes zal een reporter de online deelnemers meenemen in de sfeer op het congres en ontvangt zij interessante gasten in haar studio. En uiteraard is er volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Fysiek: De inloop is tussen 09.30 en 10.30 uur. Het plenaire programma begint om 10.30 uur. De parallelsessies in de middag zijn van 13.00 tot 14.15 uur (ronde 1) en van 14.45 tot 16.00 uur (ronde 2) en dan is er aansluitend nog een afsluitende high tea/borrel van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Online: Voor het online volgen van het congres kun je tussen 9.30 uur – 10.30 uur al inloggen via het Deltacongresplatform. Grietje Evenwel, de verslaggever ter plaatse, opent dan het online programma waar je alvast kunt deelnemen. Het plenaire programma begint om 10.30 uur. De parallelsessies in de middag zijn van 13.00 tot 14.15 uur (ronde 1) en van 14.45 tot 16.00 uur (ronde 2). In de pauzemomenten kun je het live verslag van Grietje blijven volgen.