Event: Geef groen & water de ruimte

Toekomstbestendige woningen in een groenere wijk? Speciaal voor woningbouwcorporaties in samenwerking met gemeentes in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseert het waterschap een inspiratiedag. Geef groen en water de ruimte en werk samen met elkaar aan afstemming en acties.

Wie? Wat? Waar?

Donderdag 12 mei 2022 9.00 –13.00 (incl. lunch)
Waar: Het Spoorhuis, Demmerik 68 Vinkeveen
Voor medewerkers van woningcorporaties, huurderbelangenverenigingen en gemeenten uit het Amstel, Gooien Vechtgebied die zich (willen) inzetten voor klimaatbestendig wonen.

Tijdens het traject ‘Geef groen en water de ruimte’ zet je samen de tanden in zelf ingebrachte concrete casussen. Vanuit samenwerking kunnen beleid, maatregelen en gedrag rondom klimaatadaptatie elkaar versterken. Meld je aan en zet in op meer tevreden huurders en een toekomstbestendiger woningaanbod. Denk vast na over een concrete casus waar je kansen ziet om samen aan te werken, dat kan zijn van prestatieafspraken tot campagne voor het NK Tegelwippen. Misschien maakt jullie idee voor een casus aanspraak op de subsidie ‘Geef groen en water de ruimte’ van het waterschap.

Programma

Inspiratie 12 MEI 2022 / 09.00 –13.00

Vanuit een frisse blik kijken we naar de opgaven en handelingsperspectieven rondom
water(overlast), hitte en droogte. Laat je inspireren door mooie voorbeelden en leg de verbinding met de gemeenten en huurderbelangenverenigingen die actief zijn in jouw gemeente en de rest van de AGV regio. Samen met de partijen die voor jou lokaal een verschil kunnen maken onderzoek je casussen om concreet mee aan de slag te gaan. Groene Huisvesters en social designer/kunstenaar Fides Lapidaire delen kennis en kunde om vanuit ervaring en nieuwe perspectievenstappen te zetten in klimaatbestendige oplossingen.