Bewonersbijeenkomst Rijnbuurt Oost

Bewonersbijeenkomst over onderhoud in Rijnbuurt Oost

Rijnbuurt Oost is toe aan groot onderhoud. Vanaf begin 2025 starten werkzaamheden aan stoepen, rijbanen, groenvoorzieningen en het riool. De Gemeente Amsterdam wil graag kennismaken met u en uw behoeften en adviezen horen met betrekking tot de inrichting van de Rijnbuurt Oost. Praktische tips en kleine verzoeken over uw straat zijn zeer welkom. Daarom organiseren we hiervoor twee momenten. Komt u even langs?

Kennismaking en adviezen

We komen bij u in de buurt op:

  • Woensdag 10 juli van 9.00 tot 11.30 uur: koffiekar op de hoek van de Vechtstraat en de President Kennedylaan
  • Woensdag 17 juli van 17.00 tot 19.00 uur: ijskar op de hoek van de Vechtstraat en de President Kennedylaan

Meer ruimte voor groen

Om regenwater beter af te voeren en de buurt groener te maken, wordt het riool aangepast en komt er meer groen. Dit verbetert de leefbaarheid voor voetgangers en fietsers.

Werkzaamheden

Het onderhoud beslaat de straten:

  • Reitdiepstraat
  • Hoendiepstraat
  • Boterdiepstraat
  • Eemstraat
  • Vechtstraat (tussen President Kennedylaan en Trompenburgstraat)
  • Ventweg van de President Kennedylaan

De Uiterwaardenstraat blijft voorlopig buiten beschouwing, maar mogelijk komen hier extra fietsparkeerplaatsen of ruimte voor deelvervoer.

Informatiebijeenkomst Eind september 2024 is er een informatiebijeenkomst over het voorlopige ontwerp en de planning. Vragen en verzoeken zijn dan welkom.

Meedenken en meedoen Na de bijeenkomst volgt nog een sessie voor verdere uitwerking van het ontwerp. Bewoners ontvangen later een uitnodiging hiervoor.

Stadsbrede raadpleging Bewoners kunnen hun mening over de inrichting van de openbare ruimte geven via: amsterdammaaktruimte.raadpleging.net.