Hemelwaterinstallatie Amsterdam Nieuw-West

Een bewoner in Amsterdam Nieuw West heeft een hemelwaterinstallatie aangelegd in een woonhuis. Waarom? Om met regenwater het toilet door te spoelen en de wasmachine te voorzien van (zacht) water. De reden om het gratis regenwater, dat op eigen terrein valt, te gebruiken voor huishoudelijke activiteiten zijn uiteenlopend. Met een dergelijk systeem verklein je de kans op regenwateroverlast en wordt verspilling van drink- en regenwater tegen gegaan.

Installatie

In 2018 is er gestart met de aanleg van de leidingen en in het voorjaar van 2019 is de tank geplaatst waarin het regenwater tijdelijk wordt opgeslagen. Deze werkzaamheden zijn deels zelfstandig uitgevoerd met materialen verkrijgbaar bij de lokale bouwcentra. Om het regenwater richting de apparaten te sturen is een pomp aangeschaft via GEP regenwater. Ook voor advies en aanschaf van de tank is deze partij ingeschakeld.

Slim hemelwatergebruik

Het project is opgezet om water verspilling tegen te gaan. Drinkwater gebruiken om het toilet mee door te spoelen terwijl gratis regenwater via het riool wegspoelt? Dat kan anders. Het regenwater wordt tijdens een regenbui opgevangen in een ondergrondse kunststof tank in de tuin. Deze kunststof tank heeft een bergingscapaciteit van 1500 liter. Via speciaal aangelegde leidingen wordt dit regenwater richting het toilet of de wasmachine gepompt. Hiermee kunnen twee toiletten en 1 wasmachine worden voorzien van voldoende water. En zorgt, het opvangen van het hemelwater zorgt niet alleen voor het ontlasten van het gemeentelijk rioleringsstelsel, maar tegelijkertijd ook voor het benutten van gratis regenwater. Het drinkwaterverbruik van deze woning zal vanwege de hemelwaterinstallatie dan ook minimaal zijn.

Besparing drinkwaterverbruik

De mens gebruikt per dag gemiddeld 150 liter schoon drinkwater. Van de 150 liter gebruikt een gemiddeld persoon 33,32 liter aan de dagelijkse toiletbezoeken en 14,28 liter voor de wasmachine. Mede door de hemelwaterinstallatie wordt er iedere dag per persoon zo’n 47,6 liter schoon drinkwater bespaart.

Locatie: Amsterdam Nieuw-West