Verticale schooltuin Sint Janschool Amsterdam Weerproof

ANMEC

ANMEC, hart voor een duurzame stad, helpt Amsterdammers om zich de kennis, vaardigheden en motivatie eigen te maken waarmee zij een concrete bijdrage leveren aan een groene en duurzame leefomgeving. ANMEC kent daarvoor methodieken, kent de thema’s en kent de stad. Samen verbinden we Amsterdammers met hoofd, hart en handen aan een duurzame stad in een duurzame wereld. Een groene, weerproof stad  past in dat beeld en daar werken wij aan met scholen, kinderopvang-organisaties, buurtbewoners en tal van groene initiatieven.

Door water en de juiste stakeholders al in een vroeg stadium te betrekken bij ontwikkelingen, kom je tot de mooiste en meeste doelmatige oplossingen en creëer je kansen om de stedelijke omgeving te verrijken.

Projecten