Rooftop Revolution
Groen dak wordt aangelegd met grasmatten, werklieden en een kraan Amsterdam Weerproof

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

In opdracht van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is gekeken naar de mogelijke financiële prikkels om een klimaatbestendig Nederland in 2050 te realiseren. Deze inventarisatie brengt verschillende financiële prikkels voor privaat terrein in kaart.

Financiële prikkels die het vasthouden van regenwater stimuleren, zijn bijvoorbeeld waterschapsbelasting, rioolheffing of innovatieve financiering. In het rapport staan ook aanbevelingen voor vervolgstappen.

Lees het rapport over financiële prikkels voor klimaatadaptatie.